Regulamin

Regulamin


Zasady ogólne:

Rejestracja na stronie jest równoznaczna z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.

Na stronie może zarejestrować się każda osoba, która ukończyła 16. rok życia.

Niekulturalne zachowanie wobec uczestników oraz Administracji i świadome używanie błędów (bug'ów) w grze lub na stronie dla własnej korzyści, będzie karane wykluczeniem gracza z dalszego udziału w turnieju i/lub zbanowaniem na stronie.

Zarejestrowani użytkownicy zezwalają na nieodpłatne i nieograniczone używanie ich nazw użytkownika, przekazanych danych osobowych oraz awatarów w trakcie turnieju jak i po nim.

W komunikacji z myEsports, administratorami turnieju i innymi zawodnikami obowiązuje jedynie język polski i angielski.


Sytuacje szczególne:

Złamanie zasad Regulaminu może poskutkować czasowym bądź permanentnym wykluczeniem uczestnika ze wszystkich turniejów i wydarzeń organizowanych przez grupę myEsports oraz utratą prawa do otrzymania nagród.

W sytuacjach nieprzewidzianych przez Regulamin decyzje podejmuje Administrator.


Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest myEsports.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez zarejestrowanych użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji turniejów, promocji i działania strony.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród i uniemożliwi korzystanie z dużej liczby funkcjonalności na stronie.

Każda osoba zarejestrowana na stronie wyraża także zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych zgromadzonych w grze Gwint, a dostępnych na stronie https://www.playgwent.com/


Kontakt:

Mailowy:

Discord: https://discord.gg/w4XpVyg

Czat na stronie: https://www.myesports.net/czat/

Facebook: https://www.facebook.com/myesportss/

Twitch: https://www.twitch.tv/myesportss

W trakcie trwania turnieju obowiązuje jedynie kontakt przez Discord i czat na stronie: https://www.myesports.net/czat/


Poza tym regulaminem turnieju obowiązują też regulaminy konkretnych serii turniejów dostępnę pod adresami:

https://www.myesports.net/regulamin-mgc/

https://www.myesports.net/regulamin-p4f/

a także polityka prywatności dostępna pod tym adresem:

https://www.myesports.net/polityka/


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
Logując się na stronie akceptujesz aktualną wersję regulaminu.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 17.08.2018r.