Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników jest myEsports.

Dane osobowe przekazane myEsports przez użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji turniejów i promocji turniejów. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

Każda osoba zarejestrowana na stronie wyraża także zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych zgromadzonych w grze Gwint, a dostępnych na stronie https://www.playgwent.com/

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi użytkownikom otrzymanie nagród i korzystanie z wielu  funkcjonalności strony.

Każda osoba zgłaszająca się do turnieju zgadza się na przetwarzanie danych osobowych użytych w ramach dołączenia do turnieju w celach związanych z turniejem, a także danych umieszczonych w profilu gracza.

Zarejestrowany gracz ma prawo wglądu w dane oraz do ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administracją myEsports.

Mailowo na adres:

Zastrzegamy sobie prawo do zmienienia polityki prywatności w dowolnym momencie.

Logując się na stronę akceptujesz aktualną wersję polityki prywatności.
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2018r.