Polityka prywatności

Prace nad polityką prywatności wciąż trwają. Dziękujemy, że tutaj zajrzałeś. Kiedy tylko będzie gotowa, ponownie poprosimy Cię o jej akceptację.


Administratorem danych osobowych użytkowników jest myEsports. Dane osobowe przekazane myEsports przez użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji turniejów. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi użytkownikom otrzymanie nagród.

Uczestnik turniejów ma prawo wglądu w dane oraz do ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administracją myEsports.

Każda osoba zgłaszająca się do turnieju zgadza się na przetwarzanie danych osobowych użytych w ramach dołączenia do turnieju w celach związanych z turniejem.